Nasze działania w sprawie ,,Porozumień Odrzańskich”.

lis 3, 2022 Bez kategorii
image_print

POROZUMIENIA ODRZAŃSKIE – projekt sieciowania biznesu, nauki oraz administracji w dorzeczu ODW.

W celu zapewnienia współdziałania różnych środowisk, organizacji oraz ruchów społecznych i gospodarczych w kierunkach związanych ze statutową działalnością Izby, mając na uwadze wzrost znaczenia gospodarowania i ochrony zasobów wody, realizując wyzwania europejskiej polityki klimatycznej, dostrzegając szanse i zagrożenia związane z reorganizacją europejskich szlaków transportowych i koniecznością dalszej dywersyfikacji dostaw surowców dla gospodarki w oparciu o możliwości jakie dają śródlądowe drogi wodne, Odrzańska Izba Gospodarcza z siedzibą w Oławie, jako organizacja samorządu gospodarczego, wspólnie z zrzeszonymi przedstawicielami środowiska gospodarczego, deklaruje wolę współpracy ze wszystkimi Sygnatariuszami Listu Intencyjnego.

Ostrawa 2022 Odrzańska Izba Gospodarcza

W poniedziałek, 26 września w Ostrawie odbyły się XXVIII Spotkania Biznesu z Czech, Polski i Słowacji organizowane przez Czesko-Polską Izbę Handlową we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie. Tematem konferencji w tym roku było bezpieczeństwo energetyczne i transport na terenie krajów grupy wyszehradzkiej.

Przedstawiciele Odrzańskiej Izby Gospodarczej brali aktywny udział w spotkaniu. Po raz trzeci otrzymaliśmy zaproszenie od Pani Konsul RP.

Relacja prasowa z wydarzenia.

W dniu 10.10 2022 r. spotkanie w Urzędzie Miasta Krapkowice.

W dniu 10.10 2022 r. w Urzędzie Miasta Krapkowice uczestniczyliśmy w spotkaniu, podczas którego omawiano m.in. działania na rzecz promocji i rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej , współpracy w tworzeniu i promowaniu sieciowego produktu jakim jest Odrzańska Droga Wodna oraz promowanie turystyki Odrzańskiej jako samodzielnej marki. To tylko niektóre z zagadnień podejmowanych w trakcie spotkania warsztatowo – konsultacyjnego dotyczącego aktywności samorządowo – gospodarczej na górnej i środkowej Odrze oraz  wykorzystania potencjału Odry.   Spotkanie zainicjowane było przez Odrzańska Izba Gospodarcza.

Relacja ze spotkania na FB Strona Aglomeracji Opolskiej:

https://www.facebook.com/page/932934926750619/search/?q=odrzanska

W dniu 19.10.2022 r. we Wrocławiu braliśmy udział w

IV Międzynarodowym Kongresie Miasto+Woda+Jakość Życia.

W czasie czwartej edycji Kongresu, dyskusji podjęte zostały aktualne wyzwania związane z ekonomią miast wodnych, środowiska wodnego oraz o tym, jak gospodarowanie wody wpływa na miasta i ich mieszkańców.

Podczas Kongresu zostaną wyróżnione trzy wiodące bloki tematyczne: 

MIASTO 

Bez naturalnego lub sztucznego dostępu do wody, miasto nie ma możliwości funkcjonowania. Blok tematyczny skupił się na znaczeniu występowania wody w miastach i to nie tylko jako surowieca, ale jako element krajobrazu, architektury, kultury i gospodarki. Podczas Kongresu zostaną zaprezentowane ścieżki tematyczne dotyczące miasta odpornych i przyjaznych dla klimatu, jak i o wodzie w architekturze. 

WODA

Ilość wyzwań związanych z trzema głównymi problemami hydrologicznymi (za dużo, za mało oraz zły stan/zanieczyszczenie wody) z roku na rok niestety wzrasta. Strategiczne znaczenie wody dla funkcjonowania miast i życia sprawia, że jest to zasób, o który trzeba w sposób wyjątkowy dbać. W ramach tego bloku nacisk padnie na utrzymaniu jakości i ilości wody w sposób wystarczający do rozwoju i funkcjonowania miast. Eksperci w dziedzinie wodnej podejmą wymagającą dyskusję na temat efektywnego gospodarowania wodą w mieście, miejskiej polityki wodnej w praktyce oraz wypracowaniu skutecznego zarządzania wodą w miastach w warunkach kryzysowych.

JAKOŚĆ ŻYCIA 

Refleksja oraz wdrażanie programów rozwijających społeczną odpowiedzialnością za wodę i nad tym, jak można włączyć wodę w mechanizm rozwoju miasta, jest jednym z kluczowym zadań przed wieloma podmiotami życia społecznego. By nawiązać korzystną relację pomiędzy mieszkańcami a środowiskiem potrzebna jest kooperacja wielu środowisk. Jednym z rozwiązań jest edukacja i budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa na wielu poziomach – szkolnym, studenckim, samorządowym i NGO.

W dniu 25 października w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Odrzańska Izba Gospodarcza brała udział w Kongresie Wodnym organizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Infrastruktury.

To najważniejsze wydarzenie poświęcone zagadnieniom z obszaru gospodarki wodnej, z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, organizacji samorządowych i rządowych. Tematem przewodnim kongresu był potencjał, rozwój, wyzwania perspektywy dla gospodarki wodnej.

Podczas kongresu odbyło się pięć dyskusji panelowych dotyczących wyzwań, jakie stoją przed gospodarką wodną w dobie zmian klimatu, a także perspektyw jakie w tym obszarze widzą eksperci. Rozmawiano także o przyszłości żeglugi śródlądowej, przyjaznej środowisku ochronie przed powodzią i suszą, potencjale dla rozwoju turystyki wodnej i roli edukacji w kształtowaniu świadomości społeczeństwa i promocji gospodarki wodnej.

W dniu 28.10.2002r. w Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniu 28.10.2002r. w Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. przedstawiciele Odrzańskiej Izby Gospodarczej brali udział w konferencji ” Dzień Logistyki. Żegluga Śródlądowa”. Podczas konferencji omawiano m.in. pomysł zlokalizowania w Gorzowie portu multimodalnego oraz przywrócenie funkcji transportowych rzek Odry i Warty. W trakcie tego spotkania prelegentem był m.in. Marcin Dudek, przewodniczący Rady Nadzorczej OIG, który przekazał informacje dotyczące inicjatywy naszej Izby tj. Porozumień Odrzańskich, które w podstawowym założeniu mają konsolidować środowiska związane z Odrzańską Drogą Wodną.

https://gorzow.tvp.pl/64206123/konferencja-w-ramach-dnia-logistyka-w-akademii-jakuba-z-paradyza-w-gorzowie

Kraków 2022 – MEDAL 40-lecia PKE

10.12.2022 nasza delegacja uczestniczyła w ważnym wydarzeniu w Krakowie w siedzibie radia Kraków. Gościliśmy w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego. To ważny partner i organizacja zrzeszająca ludzi dla których ekologia jest profesją i pasją. Dziękujemy za odznaczenie naszej organizacji za działania na rzecz szeroko rozumianej ekologii. To dla nas duże wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Ekolodzy z Krakowa rozumieją potrzeby biznesu oraz wyzwania naszych czasów, które wymagają od wszystkich wspólnego działania i szukania kompromisów.

List intencyjny w sprawie Porozumień Odrzańskich podpisany ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska.

24 stycznia 2023 w urzędzie Miasta Krapkowice w obecności pana burmistrza Andrzeja Kasiury oraz prezesa Odrzańskiej Izby Gospodarczej w Oławie Macieja Ziółkowskiego został podpisany list intencyjny dotyczący Porozumień Odrzańskich, których inicjatorem jest OIG. List Intencyjny to długo oczekiwany dokument, który sieciuje obie organizacje w celu realizacji wspólnych zadań.

Urząd miasta Krapkowice 2023

List intencyjny dotyczący „Porozumienia Odrzańskiego” to dla mieszkańców ✔ Wzrost znaczenia Odry jako śródlądowej drogi wodnej

✔ Dywersyfikacja szlaków transportowych dla kluczowych surowców dla gospodarki.

W Raciborzu o Odrze

W dniu 3 lutego 2023r. raciborski Ratusz na czele z Panem Prezydentem Dariuszem Polowym gościł przedstawicieli izb gospodarczych pogranicza polsko-czeskiego. Wydarzenie uświetniła obecność Pani Izabelli Wołłejko-Chwastowicz, Konsul Generalny RP w Ostrawie oraz Gabrieli Tomik, Eksperta w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury. Spotkanie miało charakter roboczy a podejmowane zagadnienia dotyczyły współpracy środowisk gospodarczych i samorządowych. Podczas spotkania Pan Maciej Ziółkowski, Prezes Odrzańskiej Izby Gospodarczej przedstawił projekt OIG Pt. „Porozumienia odrzańskie” ukierunkowany na sieciowanie biznesu, nauki oraz administracji w dorzeczu ODW i zaprosił uczestników spotkania do wspólnych działań w Porozumieniu Odrzańskim, mając na uwadze wzrost znaczenia gospodarowania i ochrony zasobów wody oraz realizację wyzwań europejskiej polityki klimatycznej. Izba dostrzega szanse i zagrożenia związane z reorganizacją europejskich szlaków transportowych i koniecznością dalszej dywersyfikacji dostaw surowców dla gospodarki w oparciu o możliwości jakie dają śródlądowe drogi wodne.  Odrzańska Izba Gospodarcza z siedzibą w Oławie, jako organizacja samorządu gospodarczego, wspólnie z zrzeszonymi przedstawicielami środowiska gospodarczego, deklaruje wolę współpracy ze wszystkimi Sygnatariuszami Listu Intencyjnego. Kolejne spotkania izb będą warsztatem projektów i rozwiązań w obszarze  transgranicznym Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Informacja przygotowana przez Przewodniczącą Konwentu Odrzańskiego.

List intencyjny w sprawie Porozumień Odrzańskich podpisany ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

W dniu 17 kwietnia 2023 w Urzędzie Miasta Rybnika w obecności przedstawicieli Związku Subregionu Zachodniego, z siedzibą w Rybniku i Odrzańskej Izby Gospodarczej podpisano list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa o nazwie „Porozumienia Odrzańskie”. To kolejny ważny partner, który dostrzega szanse we współpracy z naszą organizacją. List Intencyjny podpisali w imieniu Subregionu Zachodniego, Prezydent Miasta Rybnika – Piotr Kuczera, Dyrektor Związku – Adam Wawoczny. Odrzańska Izba Gospodarcza była reprezentowana przez Prezesa Izby – Macieja Ziółkowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Rady OIG – Marcin Dudek oraz Janusz Gierak.

Więcej informacji pod linkiem:

https://plusydlabiznesu.pl/aktualnosci/4248/porozumienia-odrzanskie-ochrona-rzeki-pod-katem-gospodarczym-i-turystycznym

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Przez admin

Follow by Email
Facebook0